Connect2empower Connect2empower

Aanbod

  • Prestaties verbeteren middels Self Design, wie wil je zijn? Samen brengen we in kaart hoe je werkelijkheid er nu uitziet en waarom. Vervolgens gaan we je ideale leven schetsen, wat wil je doen, wat zou je anders willen hebben. Nadat het duidelijk is wat je wilt gaan we deze versterken door jouw WAAROM te formuleren! Jouw waarom is wat je door de “moeilijke” periode van verandering heen helpt en waarom je het volhoudt, Je weet waarvoor je het doet en wat het je gaat brengen! Je focust niet op wie je bent maar op de vraag “Wie zal ik moeten worden om dit te kunnen verwezenlijken?” Nadat we je doel hebben verankerd aan jouw waarom gaan we naar je gewoontes kijken en mag jij bepalen wat je nu wilt en kunt veranderen.
  • Het eenzijdig verbeteren van relaties. Wat voor relatie wil je met jezelf en anderen? De kwaliteit van onze relaties heeft het meeste invloed op ons gevoel van levensgeluk. Omdat bijna alle menselijke problemen wel iets met relaties te maken hebben gaan we deze samen in kaart brengen en vanuit jou, voor jou verbeteren. Ga eens na wat voor impact de relaties in je leven op je hebben denk hierbij o.a aan je relatie met geliefde, kinderen, ex, familieleden, collega, vriend(in), klanten. Verbeter je relatie(s) vanuit jezelf met jezelf en ervaar hoe jouw “nieuwe” relaties je meer levensgeluk kunnen laten ervaren.
  • Familie panorama, Tijdens je opvoeding kun je karaktertrekken hebben overgenomen vanuit je directe omgeving waaraan je bent blootgesteld. Denk hierbij aan familieleden, vrienden, kennissen, geloof, etc. Deze karaktertrekken kunnen je in jouw ontwikkeling in de weg staan. Enkele voorbeelden zijn: Ik neem altijd de schuld op me; Ik ga alle conflicten uit de weg; Ik schat mezelf altijd als de mindere in; Ik tendeer naar machtsmisbruik. Wil jij meer inzicht hebben waar deze karaktertrek vandaan komt en hoe je het kunt verzachten of weghalen neem dan contact op.
  • Het creëren van een positief zelfbeeld, Hierbij gaan wij uit van het gegeven dat ieder zelfbeeld een eigen fantasieconstructie van jezelf is. Ook al zijn ouders en onderwijzers soms debet aan het ontstaan van het zelfbeeld, jij hebt het immers gelooft. Een negatief zelfbeeld heeft even weinig feitelijkheid als een positief zelfbeeld. Daarom is het gerechtvaardigd om een negatieve fantasie in te ruilen voor een positieve! Hoe graag zou jij voor een positief zelfbeeld willen kiezen nu je weet dat je de keuze hebt?